ریاست مرکز

ریاست مرکز آموزشی درمانی امیر المومنین علی(ع)

 

ریاست مرکز


جناب آقای دکتر محمد رادفر

  • سمت: رئیس مرکز
  • مدرک تحصیلی: دکترای عمومی
  • پست الکترونیک: Radfar2001@yahoo.com
  • تلفن محل کار: ۰۷۱۵۲۴۴۲۵۲۶