رییس اداره عمومی

رئیس اداره عمومی مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین علی (ع)

 

رئیس اداره عمومی


جناب آقای مجتبی راستی

  • سمت: رئیس اداره عمومی
  • مدرک تحصیلی: کارشناس رادیولوژی
  • پست الکترونیک: hosmgr@gerums.ac.ir
  • تلفن محل کار: داخلی ۲۹۸