امین اموال

امین اموال مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین علی(ع)

 

امین اموال


سرکار خانم فاطمه هنرور

  • سمت: امین اموال
  • مدرک تحصیلی: دیپلم
  • پست الکترونیک: 
  • تلفن محل کار: داخلی ۳۱۹