انتظامات

انتظامات مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین علی(ع)

 

انتظامات مرکز


جناب آقای باقر زینلی

  • سمت: مسئول انتظامات
  • مدرک تحصیلی: دیپلم
  • پست الکترونیک: 
  • تلفن محل کار: داخلی ۳۶۲