مسئول آزمایشگاه مرکزی سلامت

مسئول امور آزمایشگاههای معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش

 

مسئول آزمایشگاه مرکزی سلامت


جناب آقای علی عالیان

  • سمت:مسئول امور آزمایشگاهها
  • مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی
  • پست الکترونیک: alian28ali@gmail.com
  • تلفن محل کار: ۰۷۱۵۲۴۵۳۳۸۶