اداره امور بیماری های و مراکز تشخیصی درمانی

اداره امور بیماری ها و مراکز تشخیصی درمانی  دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش

 

اداره امور بیماری ها و مراکز تشخیصی درمانی


سرکار خانم فریبا فرامرزی

  • سمت: مسئول اداره امور بیماری ها
  • مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت
  • پست الکترونیک: F_faramarzi2006@yahoo.com
  • تلفن محل کار: داخلی ۳۶۰