مسئول اداره نظارت و اعتباربخشی

اداره نظارت و اعتبار بخشی  و صدور پروانه های دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش

 

اداره نظارت و صدور پروانه ها


جناب آقای محمدرضا فتحی

  • سمت: سرپرست اداره نظارت و اعتبار بخشی
  • مدرک تحصیلی: کارشناسی علوم آزمایشگاهی
  • پست الکترونیک: parvaneh@gerums.ac.ir
  • تلفن محل کار: ۰۷۱۵۲۴۵۱۲۱۷