مدیر اجرائی حوزه معاونت درمان

مدیر اجرائی حوزه معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش

 

مدیر اجرائی


جناب آقای علی عالیان

  • سمت:مدیر اجرائی حوزه معاونت درمان
  • مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی
  • پست الکترونیک: alian28ali@gmail.com
  • تلفن محل کار: ۰۷۱۵۲۴۵۳۳۸۶