گام شماره 1
کد سند : GA/FO/NU/01 تاریخ ابلاغ: 1401/10/16 تاریخ بازنگری :1401/10/12 تاریخ بازنگری بعدی: 1402/10/12
باسلام و عرض ادب این پرسشنامه به منظور سنجش میزان رضایت شما از ارائه خدمات ارائه شده در واحد تغذیه تهیه گردیده است. خواهشمنداست به سئوالات مطرح شده به دقت پاسخ دهید تا شما نیز در افزایش سطح کیفی خدمات ارائه شده سهیم باشید. در ضمن پاسخ های شما کاملا محرمانه باقی خواهد ماند.
گام شماره 2
گام شماره 3