تلاش های بی وقفه برای مهار کرونا

همکاران پرتلاش معاونت بهداشت،  در دو مرکز خدمات جامع سلامت محمد رسول الله(ص) و سعادت تمام توان خود را برای ارائه خدمات انجام واکسیناسیون و نمونه گیری (تست کرونا) به کار گرفته اند تا بتوانیم هر چه سریعتر شاهد کاهش آمار و کنترل کرونا در این ایام باشیم.

corona_1400_2_1 corona_1400_2_2 corona_1400_2_3 corona_1400_2_4 corona_1400_2_5 corona_1400_2_6 corona_1400_2_7 corona_1400_2_8 corona_1400_2_10 corona_1400_2_12 corona_1400_2_13 corona_1400_2_15 corona_1400_2_17 corona_1400_2_20 corona_1400_2_21 corona_1400_2_22 corona_1400_2_23 corona_1400_2_24 corona_1400_2_25 corona_1400_2_26 corona_1400_2_27 corona_1400_2_28 corona_1400_2_29 corona_1400_2_30 corona_1400_2_31
{author_name}
تصویر نویسنده :

مدیر سیستم
عکاس

مدیر سیستم

اطلاعیه‌ها

آرشیو

عامه جامعه:آگهی تامین «سرویس ایاب و ذهاب»

18 مهر 1400

عامه جامعه:آگهی تامین «سرویس ایاب و ذهاب»

18 مهر 1400

عامه جامعه:آگهی تامین «سرویس ایاب و ذهاب»

18 مهر 1400