ظرفیت بیمارستان تکمیل و برای بیماران کرونایی تخت خالی وجود ندارد

ظرفیت بیمارستان امیرالمومنین علی علیه السلام گراش،  تکمیل و در حال حاضر برای بیماران کرونایی ...

ادامه

بیماران خاص برای دریافت معرفی نامه تزریق واکسن مراجعه کنند

بیماران خاص و صعب العلاج دارای پرونده، برای دریافت معرفی نامه تزریق واکسن به بیمارستان مراجعه ...

ادامه

بازنشستگی ۹ نفر از پرسنل علوم پزشکی گراش

 ٩ نفر از همکاران  مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین علی علیه السلام گراش به افتخاز باز نشستگی ...

ادامه

آخرین مهلت ثبت نام برای دریافت انسولین قلمی

آخرین مهلت ثبت نام بیمارانی که «انسولین  قلمی» مصرف می کنند در «سامانه بیماران نادر» ، ٢٠ ...

ادامه

عکس/ اعلام حضورِِ پرشور پرسنل علوم پزشکی در انتخابات۱۴۰۰

پرسنل مجموعه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش، همچون انتخابات های گذشته،  امسال ...

ادامه