نشانی:

استان فارس- شهرستان گراش – میدان شهید بهشتی – بلوار وحدت – مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین علی (ع) گراش

کدپستی:  ۷۴۴۱۷-۵۷۸۹۷

 

تلفن مستقیم دفتر ریاست: ۰۷۱۵۲۴۴۲۵۲۶

 

مرکز تلفن مرکز آموزشی درمانی: ۰۷۱۵۲۴۴۲۰۰۰ الی ۴

 

دورنگار:  ۰۷۱۵۲۴۴۲۸۲۶

 

پست الکترونیک : info[@]gerums.ac.ir

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.