رئیس بخش  ICU : جناب آقای دکتر علی اصغر کوثری

سرپرستار بخش : سرکار خانم معصومه نوروز پور

تلفن داخلی:  ۲۸۲ و ۲۹۰

بیماران مغزی که احتیاج به مراقبت‌های ویژه دارند در این بخش ها بستری می‌شوند. مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین علی (ع) دارای دو بخش ICU می باشد که در بخش اول آن با ۶  تخت فعال، آماده ارائه خدمت به بیماران مغزی انتقالی از اورژانس و یا در مواردی از سایر بخش ها می باشد. و بخش دوم ICU در حال ساخت میباشد و در  آینده ایی نزدیک قابل استفاده و بهره برداری خواهد شد.

این بخش سیستم مانیتورینگ ویژه ای دارد که هر کدام از مانیتورها به مانیتور مرکزی متصل می‌باشد، بیماران بستری در ICU دائماً از طریق مانیتور کنترل می‌شوند.

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.